top of page

最佳空間呈現獎 

「ONE ART Taipei 藝術台北」致力於落實「藝術即生活」的理念,並激發參與畫廊的創意,鼓勵畫廊為室內展間擺飾,為飯店型藝博會增添新意,經過專業評審實際參觀投票,在展覽後一日票選出「最佳空間呈現」得獎者。

  • 2023 第五屆「ONE ART Taipei 藝術台北」得獎者為 8樓藝術空間 Space 8-By Pessy Lee

2023 ​得獎者:

8樓藝術空間 Space 8-By Pessy Lee

2022 ​得獎者:

plzzzz​

2021 ​得獎者:

​白石畫廊 Whitestone gallery

2020 ​得獎者:

伊日藝術計劃 YIRI ARTS