top of page

2024 藝術導覽​
Art tour

策展人藝術市場顧問賴駿杰與賴逸君,在「ONE ART Taipei 2024 藝術台北」公眾展期(1月27-28日)的下午兩點與五點,帶來共四場精彩導覽。

螢幕擷取畫面 2024-01-27 153540.png
bottom of page